Imaginario

veřejný prostor & urbanismus

Jsme milovníci městské i obecní džungle. Ve veřejném prostoru máme zkušenosti s projekty všech výkonových fází včetně související inženýrské činnosti. Zkušenosti máme také s projekty pro dotace. Je nám potěšením seznamovat se s představami komunální společnosti, studovat historické souvislosti a nabízet nová funkční řešení vnášející do měst a obcí nové ideje, lepší vzduch, jas barev a přehlednost prostoru. V souladu s našimi závazky vůči architektuře a společnosti předkládáme jen ta řešení o jejichž životaschopnosti jsme přesvědčeni. Spolupracujeme s architekty, dopravními inženýry, vodohospodáři, světelnými designéry a dalšími profesemi, díky čemuž Vám dokážeme komplexně zpracovat libovolné zadání. Rádi budeme partnerem při obnově Vašeho sídla!
  • All Work
  • /veřejný prostor & urbanismus